Polski Angielski Rosyjski

 

argument

 

Sikorskiego 34a,
Częstochowa

+48 34 360 10 70
biuro@janpolbis.pl

Karta informacyjna

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Cieszymy się, że skorzystaliście z naszych usług. W trosce o Pani/Pana bezpieczeństwo wraz z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 ( dalej:  „RODO”) poniżej przedstawiamy informację i zasady przetwarzania danych osobowych naszych klientów w ramach świadczonych przez nas usług.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Produkcyjno, Usługowo, Handlowa „JAN-POL” BIS z siedzibą w Częstochowie ul. Sikorskiego 34A , NIP PL 9490059760, IDS 150533214

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzanych przez nas danych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w” JAN POL” BIS, który jest do Pani/Pana dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zależności od rodzaju zobowiązania i usługi jaką świadczyliśmy dla Pani/Pana oraz zakresu naszej dotychczasowej współpracy, Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016.


1. Wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art.6 ust1 lit b RODO) indywidualnie dla celu:

 1. wykonania umowy sprzedaży. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie realizacji umowy oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentacji księgowej;
 2. realizacji reklamacji. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie rozpatrywania i realizacji reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji  danych wynikających z przepisów prawa;
 3. przedstawienia przykładowej kalkulacji ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy od przedstawienia kalkulacji ceny;
 4. kontaktu w sprawie finalizacji umowy w związku z przedstawioną kalkulacją ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane 36 miesięcy od daty przedstawienia kalkulacji ceny;
 5. złożenia i realizacji zamówienia na nasze produkty. Pani/pana dane będą przetwarzane w czasie realizacji zamówienia do jego zakończenia;
 6. świadczenia usług serwisowych po upływie terminu gwarancji/rękojmi. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie świadczenia usług serwisowych oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji  danych wynikających z przepisów prawa;

 

2. Dobrowolnie wyrażonej zgody (art.6 ust1 lit a RODO), indywidualnie dla celu:

 1. wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;
 2. marketingu produktów i usług Administratora.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ ODBYWA SIĘ DO MOMENTU WYCOFANIA PRZEZ PANIĄ/PANA ZGODY.

3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust1 lit f RODO), indywidualnie dla celu:

 1. marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe. Pani/Pana dane przestaną być przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tych celach;
 2. kontaktu – udzielania informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby kontaktu , jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tych celach;
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń. Pani/Pana dane są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

4. obowiązku prawnego (art.6 ust1 lit c RODO), indywidualnie dla celu:

 1. zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Pani/pana uprawnień wynikających z RODO;
 2. wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do realizacji powyżej przypisanych celów. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki materiałów marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora; podmiotom przetwarzającym dane na potrzeby windykacji należności; dostawcom usług IT.
Pani/Pana dane mogą być także przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan następujące prawa, które może zrealizować wobec Administratora :

 1. Dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięci lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;
 3. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz Pani/Pan ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Przenoszenie danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody.

W celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszyliśmy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Anna Surowiecka
Właściciel